Etusivu > Uutiset > Musiikin ajalle Suomen Kulttuurirahaston merkittävä apuraha

Musiikin ajalle Suomen Kulttuurirahaston merkittävä apuraha

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 180 000 € Musiikin aika -festivaalia järjestävälle Viitasaaren kesäakatemia ry:lle Taide²-apurahana. Apurahoja jaettiin yhteensä neljä, ja ne on tarkoitettu laajamittaisiin taiteellista tuotantoa uudistaviin hankkeisiin, jotka pyrkivät lisäämään ja monipuolistamaan taiteen laatua sekä laajentamaan taiteen yleisöpohjaa.

Kolmivuotisessa Huoltamo-hankkeessa tarjotaan nuorille taiteilijoille kursseja, mentorointi- ja verkottumismahdollisuuksia sekä työmahdollisuuksia kansainvälisissä projekteissa maailman eturivin ammattilaisten kanssa. Huoltamotoiminnalla edistetään nuorten ammattilaisten valmiuksia toimia nykytaiteen kansainvälisellä kentällä ja kohdata erilaisia yleisöjä.

”Lähtökohtamme on etabloida vuosittainen kohtaamispaikka tai “klinikka” jossa nykytaiteen kehityssuunnista, tuotannon ja taiteellisen suunnittelun sekä oman uran haasteista voi keskustella monista eri näkökulmista, olla sivistyneesti eri mieltä, kehittää ideoita, jakaa rahoitustietoa ja verkostoitua tulevaisuuden työnantajan kanssa. Kurssien sisällöt, keskustelut sekä teokset joihin nuoret taiteilijat voivat osallistua itse taiteilijoina tukevat tätä prosessia”, kertoo Musiikin ajan taiteellinen johtaja, säveltäjä Johan Tallgren.

Huoltamon konkreettista sisältöä ovat monen taiteenalan kurssit, työpajat, luennot ja paneelit, jotka järjestetään kesäakatemiatoimintana. Festivaali haluaa lisätä omalla panoksellaan historiatietoutta ja historian käsitystä toteuttamalla merkittäviä nykymusiikin klassikkoteoksia, joita kuullaan Suomessa äärimmäisen harvoin tai ei koskaan. Hanke ryhmittyy kolmen pääteeman ympärille, jotka ovat autonomia ja vuorovaikutus, digitaalisuus ja hybridit sekä tulevaisuuden kuratointi.

Vuosina 2017–2019 toteutettava hanke yhdistää useita eri taiteenaloja ja sen aikana toteutetaan laajaa yhteistyötä suomalaisten musiikin alan toimijoiden kesken. Huoltamo-hankkeen päämääriä tukee myös kansainvälinen EU-rahoitteinen Ulysses Network –hanke 2016-2019, jossa Musiikin aika on partnerina, ja joka osaltaan mahdollistaa suomalaisten nuorten ammattilaisten kansainvälisen verkottumisen.

Seuraava Musiikin aika –festivaali ja kesäakatemia järjestetään 4.-9.7.2017.