Etusivu > Uutiset > Musiikin aika soi edellä

Musiikin aika soi edellä

Viitasaaren Kesäakatemia ry:n puheenjohtaja Maria Kaisa Aula on mukana Quatuor Bozzinin konsertissa Suuressa avarassa tilassa Viitasaaren kirkossa.

Pari vuotta sitten tietokirjojen Finlandia-palkinnon voitti Osmo Tapio Räihälän teos Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa? Se pohti nykytaidemusiikin marginaalista roolia taiteen kentässä: Missä yleisöt? Missä yhteiskunnallinen keskustelu nykymusiikin ympäriltä? Ketä kiinnostaa?

Näitä teemoja olemme miettineet myös Viitasaaren Kesäakatemian eli Musiikin aika -festivaalin tiimoilta. Pari vuotta sitten avajaisseminaarissa lanseerasimme idean nykymusiikin instituutista tai toimintamallista Viitasaarelle. Ajatuksen alkuna oli festivaalimme 40-vuotinen kulttuuriperintö. Saisiko Viitasaaren Musiikin ajan arkistojen ja tallenteiden perustalle koottua nykytaidemusiikin pysyvän näyttelyn? Olisiko se askel popularisoinnin suuntaan?

Muistijälkien jättäminen ja uteliaisuuden herättäminen on yhdistyksemme tavoite, joka on kirjattu strategiaan 2022–2027.

Aikamme musiikki -instituutti Viitasaarelle?

Saimme kumppaniksi ajatustyöhön Viitasaaren kaupungin ja Keski-Suomen liiton.

Musiikkineuvos Hannu Ikonen selvitti viime syksyn aikana edellytyksiä Aikamme musiikki -instituutin perustamiseksi Viitasaarelle. Se yhdistäisi ainakin näyttelytoimintaa, musiikkikasvatuksen uudistamista niin kouluissa kuin musiikkiopistossakin, yleisötyön innovaatioita, säveltäjä- tai muusikkoresidenssitoimintaa sekä järjestäisi konsertteja. Nyt kaupunki on hakenut kehitystyöhön kärkihankeapurahaa Keski-Suomen kulttuurirahastolta. Viitasaaren Kesäakatemia ry on työssä tiiviisti mukana. Uudet toiminnat rakentuisivat kesän festivaalia täydentäviksi – ympärivuotiseksi monipuolisemmaksi kulttuuritarjonnaksi niin viitasaarelaisille kuin matkailijoillekin.

Viitasaari kulkee nyt kuntakentässä vastavirtaan. Mm. Jyväskylässä ollaan kulttuuripalveluita karsimassa. Viitasaarella ollaan viisaita, koska ns. pehmeä vetovoima on tulevaisuudessa kultaakin kalliimpaa kun nuoret ammattilaiset valitsevat asuinpaikkaansa. Viitasaarelle mahtuvat sekä traktorijatzit, Mid Finland Truck -festivaali että nykytaidemusiikki. Avarasta ajattelusta kertoo myös viime kesänä järjestetty Pride-tapahtuma.

Voiko pieni saada aikaan suurta?

Voiko pieni olla kansallisesti suurta? Kunnianhimoinen visiomme on avartaa nykytaidemusiikin asemaa taiteen kentässä. Vertailukohdaksi voidaan ottaa nykykuvataide, joka on onnistunut hienosti murtautumaan laajojen yleisöjen suosioon ja tuomaan yhteiskunnallisia ilmiöitä keskusteluun. Haluamme viedä nykymusiikkia samaan suuntaan.  

Kasvu uusiin näkökulmiin alkaa lapsista ja nuorista. Viitasaarella koulut ja oppilaitokset ovat olleet innostuneita ideasta. Lasten ja nuorten oman luovuuden ja musiikin tekemisen tilaa tarvitaan lisää. Viitasaarella on kesällä jo toinen nuorten sävellysleiri opetushallituksen avustuksella. Lukion musiikkilinjan vetovoiman lisäämiselle hanke myös antaa tuulta purjeisiin.

Musiikin aika kulkee festivaalina edellä. Tarjoamme uusinta uutta, kansainvälistä kärkeä festivaalimme ohjelmistossa. Onko edellä kulkeminen mahdollista myös nykymusiikin yleisösuhteen avartamisessa? Voisiko murtautuminen ulos marginaalista onnistua Keski-Suomen maaseudulta käsin? 

Yksin emme tietenkään pärjää. Yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Suomalainen musiikkikampus eli Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu, jyväskyläläiset orkesterit, Keski-Suomen museo sekä Keski-Suomen musiikin edistämissäätiö.

Kansainvälisyys on Musiikin aika -festivaalin vahvuus

Viitasaaren Kesäakatemia on myös mukana kansainvälisissä verkostoissa. Olemme olleet viimeiset neljä vuotta mukana kahdessa Euroopan Unionin Luova Eurooppa -ohjelman hankekokonaisuudessa (Sounds Now, Ulysses Network). Kumppaneinamme on vastaavia tapahtumia useista EU:n jäsenmaista. 

Tammikuussa 2024 olemme näiden yhteistyöverkostojen kanssa jättäneet EU:lle jatkohakemukset kahteen Luova Eurooppa -ohjelman osioon. Yhteenlasketut hankebudjetit ovat Viitasaaren festivaalin osalta yli noin 210 000 euroa vuodessa. Suunnitelmat pitävät sisällään mm. musiikin kuratoinnin kursseja, yleisötyötä sekä digitaalisten kanavien hyödyntämistä. Hankkeet täydentävät erinomaisesti nyt suunniteltavaa Aikamme musiikki –toimintamallia.  

Arkistojemme digitointi myös edistää hanketta. Olemme Keski-Suomen liiton avustuksen tuella v. 2023 aikana digitalisoineet oman arkistoaineistomme valokuvineen ja nauhoituksineen. Festivaalin tallenteita on mittava määrä tallennettu Yleisradion kantanauhoina. Tämä antaa erinomaiset mahdollisuudet esimerkiksi nykymusiikin historiaa esittelevään näyttelytoimintaan sekä fyysisesti että digitaalisesti.

Viitasaari ja nykymusiikki Suomen ajatuskartalle

Aikamme musiikki -kehitystyö tukee Viitasaaren elinvoimaa ja matkailun mahdollisuuksia. Matkailun infra kuitenkin vaatii vahvistamista, mikäli halutaan yleisömäärissä päästä uusille tasoille. 

Kaupunki on tukenut Musiikin aika -festivaalia vuosittain huomattavalla summalla. Siitä suuret kiitokset! Uusi hanke juurruttaisi nykymusiikin edistämistyön Viitasaarelle entistäkin vahvemmin, tiivistäisi olennaisesti musiikkialan yhteistyötä Jyväskylän musiikki- ja kulttuuritoimijoiden sekä Viitasaaren välillä, nostaisi keskisuomalaista musiikkiosaamista kansalliselle kentälle, toisi lisäarvoa lasten ja nuorten musiikkikasvatukseen sekä nykymusiikkia tutummaksi taiteen kentän toimijoille ja yleisöille. Lyhty Viitasaari -talo sekä digikeskus voisivat tarjota toiminnalle hyvät fyysiset tukipisteet. Investointeja tarvittaisiin kuitenkin myös digitaaliseen näkyvyyteen. 

Viitasaaren päättäjät ovat olleet ennakkoluulottomia. Odotamme jännityksellä antaako Keski-Suomen kulttuurirahasto rohkeudelle tuulta purjeisiin!

Maria Kaisa Aula
Viitasaaren Kesäakatemia ry, hallituksen puheenjohtaja

J.K. Kiitokset Aikamme musiikki -idean kehittäjälle toiminnanjohtajallemme Kristiina Penttiselle sekä kansainvälisten verkostojemme vahvistajalle ja festivaaliohjelmistojen kokoajalle, taiteelliselle johtajalle Johan Tallgrenille.

Lue lisää aiheesta:
Aikamme Musiikki -keskus -hankkeen esiselvitystyö käynnistyy Viitasaarella – Selvityshenkilöksi on valittu musiikkineuvos Hannu Ikonen  – Viitasaari

“Keskeinen viesti on ollut se, että idea on hyvä” – Aikamme Musiikki –keskuksen esiselvitystyö antaa suuntaviivoja tulevaan – Viitasaari

Viitasaari hakee apurahaa nykymusiikin instituutin toiminnan käynnistämiseen – Uudeksi palvelualuejohtajaksi valittiin Jukka Tuohimaa – Viitasaari