Etusivu > Uutiset > Moninaisuuden kuratointi nykymusiikkikentällä 5.–10.7.2022, opettajina Julia Gerlach, Vigdis Jakobsdottir, Du Yun ja Toks Dada

Moninaisuuden kuratointi nykymusiikkikentällä 5.–10.7.2022, opettajina Julia Gerlach, Vigdis Jakobsdottir, Du Yun ja Toks Dada

Du Yun

Mitä musiikin kuratointi tarkoittaa nykyajan maailmassa? Onko kuraattorilla – joka voi nykyään tarkoittaa musiikin alalla taiteellista johtajaa, esiintyjää, säveltäjää, kollektiivia, tai tuottajaa – jonkinlainen yhteiskunnallinen rooli? Mikä saa teoksen tai esityksen tavoittamaan tämän päivän yleisön, ja miten taiteilijoiden pyrkimykset otetaan huomioon? Miten voimme ajatella musiikin esitystapaa uudelleen vastaamaan eri yhteisöjen ja yhteiskuntien tarpeet? Onko nykyajan kuraattorilla sosiaalinen vastuu? Voiko musiikkiala oppia muiden taiteenalojen kuratoinnin konsepteista ja menetelmistä?

Kuraattorista ja kuratoinnista on tullut muotisanoja taidemaailmassa ja yleisesti yhteiskunnassa. Klassisen ja uuden musiikin kenttä, sekä siinä mukana olevat yhtyeet ja festivaalit ovat siirtymässä kohti monialaisia yhteistyöprojekteja ja prosesseja. Uudet taiteen muodot vaativat myös uusia työtapoja. Tällä hetkellä musiikkimaailmassa on vain harvoja näihin kysymyksiin keskittyviä koulutusohjelmia, joten tulevien musiikin kuraattorien ja ohjelmistojen suunnittelijoiden on pitänyt oppia ammattinsa tekemällä, yrityksen ja erehdyksen kautta.

Kurssin sisältö

Moninaisuuden kuratointi -kurssilla opettajamentorit esittelevät omaa työtään kuraattoreina ja keskustelevat aiheeseen linkittyvistä lähestymistavoista. Tämän lisäksi he ohjaavat työpajoja, joissa analysoidaan haasteita ja kysymyksiä, jotka liittyvät erilaisia yhteisöjä, instituutioita ja yleisöjä yhdistäviin projekteihin. Vuoropuheluun osallistuvat mentoreiden lisäksi kurssin vierailevat luennoijat, mm. Musiikin aika -festivaalin taiteellinen johtaja Johan Tallgren ja festivaalin taiteilijat. Jotkut kurssin paneelikeskusteluista ovat osa julkista festivaaliohjelmaa.

Kurssin painopisteenä ovat eettiset ja asetelmalliset pohdinnat, eivät niinkään tekniset kysymykset kuten rahoitus tai tuottaminen. Kurssilla keskustellaan muun muassa seuraavista aiheista: yksityisen ja julkisen tilan haasteet, yhteisölliset ja kollaboratiiviset strategiat, työskentely arkistojen ja jo olemassa olevan ohjelmiston kanssa, median luoma identiteettipolitiikka, kuratointi sosiaalista muutosta toivovana aktivismina, inklusiivisuus, sukupuoli ja moninaisuus. Kurssi mahdollistaa työskentelyn pienryhmissä, joissa osallistujat voivat reflektoida omia projektejaan ja tavoitteitaan mentoreiden kanssa. Kurssin päätteeksi osallistujat valmistelevat julkisen keskustelutilaisuuden, jossa he esittelevät johtopäätöksiään siitä, mitä he näkevät nykymusiikin kuratoinnin kannalta tärkeänä tänään. 

Hakeminen

Kurssille hakevilla (synt. 1.7.1987 jälkeen) tulee olla kokemusta kuratoinnista omassa työssään. Opiskelijoilta edellytetään valmiutta avoimeen keskusteluun omista projekteista ja kuratoinnissa kohtaamistaan haasteista. Motivaatiokirjeessä toivotaan hakijoiden nostavan esille kysymyksiä kurssin keskusteluja varten ja kertovan, mitä oma osallistuminen toisi mukaan kurssin kokonaisuuteen. 

Kurssiin osallistuu tämän kansainvälisen avoimen haun kautta valittuja opiskelijoita, sekä Luova Eurooppa -hankkeen rahoittaman Sound Now -verkoston stipendiaatteja ja tutkijoita.

Kurssin opetuskieli on englanti. Hakijoiden ikäraja on 35 vuotta (syntynyt ennen 1.7.1987). Kurssimaksuun sisältyy kurssille osallistuminen, kaikille avoimet luennot ja keskustelutilaisuudet sekä pääsy kaikkiin festivaalikonsertteihin.

Hakemukset on lähetettävä viimeistään 14.4.2022

Sounds Now

Sounds Now on yhdeksän eurooppalaisen festivaalin ja kulttuurikeskuksen verkosto, joka edistää nykymusiikkia, kokeellista musiikkia ja äänitaidetta. 

Hankkeen tarkoituksena on tarkastella kriittisesti kuraattoritoimintaan heijastuvia yhteiskunnan valtarakenteita ja luoda inklusiivista, monimuotoisuutta ja erilaisia kokemuksia huomioivaa ympäristöä musiikkialan ammattilaisille. Sounds Now saa EU’n Luova Eurooppa – ohjelman tukea.

Opettajat

Du Yun

Du Yun on kuraattori ja säveltäjä joka liikkuu oopperan, teatterin, performanssin, kabareen ja noisen rajamailla. Hän on syntynyt Shanghaissa ja asuu ja työskentelee tällä hetkellä New Yorkissa. 

Du Yun toinen ooppera, Angel’s Bone (2017) voitti kyseisen vuoden Pulitzer-palkinnon. Vuonna 2018 hänelle myönnettiin Guggenheimin palkinto, vuotta myöhemmin hänen teoksensa Air Glow sai Grammy-ehdokkuuden parhaana klassisen musiikin sävellyksenä. Nykymusiikin kuraattorina hän on toiminut mm. International Contemporary Ensemble -yhtyeen perustajana, MATA-festivaalin taiteellisena johtajana (2014–2018), sekä suunnitellut Pan Asia Sounding Festival -tapahtuman ja monivuotisen FutureTradition -projektin. 

Julia Gerlach

Nykymusiikin ja äänitaiteen kuraattori ja tuottaja Julia Gerlach on toiminut projektikoordinaattorin tehtävissä Karlsruhessa (Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe), ja vuosina 2012–18 Berliinissä DAAD Musiikki osaston ohjelman johtajana. Tällä hetkellä hän toimii Berliinin taideakatemian (Akademie der Künste) Musiikin laitoksen sihteerinä. 

Gerlachin toiminta kuraattorina sisältää konsertteja ja ääni-installaatioita julkisissa tiloissa. Töissään hän yhdistää musiikkia, visuaalisia taiteita, improvisaatiota, kirjallisuutta, transkulttuurisia projekteja ja festivaaleja. Hän haluaa haastaa kuratoinnin ja nykymusiikin käsitteet taideakatemian kontekstissa. 

Vigdis Jakobsdottir

Vigdis Jakobsdottir on islantilainen teatteriohjaaja ja pedagogi, ja hän toimii nykyään Reykjavik Arts Festival– tapahtuman taiteellisena johtajana ja toimitusjohtajana. Monialainen festivaali on järjestetty vuodesta 1970, ja se kuuluu Islannin johtaviin taidetapahtumiin. 

Vigdisin intohimo on taiteen kyky kyseenalaista vakiintuneita rakenteita, muuttaa yhteiskuntaa ja vahvistaa ihmisyyttä. Hänen mielestään pääsyn taiteen pariin ei pitäisi olla rajoitettu harvoille ja valituille, vaan taide kuuluu kaikille. Kuraattorityössään hän tähtää laajempien yleisöjen tavoittamiseen luomalla puhuttelevia taidesisältöjä.

Vigdis on johtanut vuosia Islannin kansallisteatterin yleisötyön osastoa. Lisäksi hän on toiminut teatterin maisteriohjelman johtajana Islannin taideyliopistossa ja perustanut kotimaassaan kaksi teatterifestivaalia. Hän on ollut ASSITEJ lasten ja nuorten teatterifestivaalin johtokunnassa vuosina 2011–2017.

Toks Dada

Toks Dada on klassisen musiikin tuottaja ja kuraattori. Tällä hetkellä hän toimii klassisen musiikin ohjelmapäällikkönä Southbank Centressä Lontoossa.  Hänen  työnsä keskiössä on ollut  uusien yleisöjen tavoittaminen ja monimuotoisuuden edistäminen klassisen musiikin kentällä. Toks Dada osallistuu  aktiivisesti keskusteluun kuratoinnin ajankohtaisista kysymyksistä, mm. miten tapahtumien suunnittelu ja toimintatavat ovat muuttuneet  koronaepidemian johdosta. Vuonna 2010 Toks Dada perusti klassisen musiikin tilaamiseen ja tuottamiseen erikoistuneen Sinfonia Newydd Walesissa. Sen tarkoitus on ollut nostaa esille niin vakiintuneita kuin nousevia ammattisäveltäjiä. Toks oli vuonna 2021 vierailevana kuraattorina Wonderfeel – tapahtumassa, joka on Hollannin suurin klassisen musiikin ulkoilmafestivaali. Vuosina 2015-2020 hän toimi tuottajana ja ohjelmiston suunnittelijana Birminghamin Town Hall Symphony Hallissa. 

Toks Dada on opiskellut Walesin kuninkaallisessa musiikkiakatemiassa (Royal Welsh College of Music and Drama) ja vuonna 2020 nimetty oppilaitoksen kunniajäseneksi.