Etusivu > Nagori Rengakai 名残 連歌会 – Muistojen yhdistämisen istuntoja

Nagori Rengakai 名残 連歌会 – Muistojen yhdistämisen istuntoja

Teksti: Jarkko Hartikainen

Nagori on käsite, jota on mahdotonta kääntää suoraan. Japanissa sana viittaa johonkin menneeseen: vuodenajan,
tapahtuman tai henkilön jättämään jälkivaikutelmaan. Tunnemme nagoria pandemiaa edeltävää elämäämme kohtaan, kun tavoittelemme muistoissamme olevaa elämää palaavaksi, tietäen ettei näin tule enää tapahtumaan. Tämä on lähtökohta interaktiiviselle partituurille, joka ohjaa tämän projektin kulkua. Muusikot jäljittävät muistoja omasta soitostaan, mutta myös toisten.

Kaksi ensembleä kahdessa paikassa, Viitasaarella ja Berliinissä, vaihtavat päivittäin äänitteitä musiikeistaan, joissa tutkiskellaan sekä menetyksiä että toivoa uudistumisesta. Joka ilta muusikot pyrkivät tavoittamaan samana aamuna suorittamiensa improvisaatioiden hengen, näin muuntaen sitä. Lopuksi he pyrkivät kertaamaan koko evolutiivisen prosessinsa, jossa neljän päivän keskeytymätön vuorovaikutus on vertautunut neljään vuodenaikaan.

Rengakai on puolestaan runouden terminologiaa: se viittaa sosiaalisissa tilanteissa harjoitetun kilpailullisen suullisen runouden vuosisataiseen perinteeseen muinaisessa Japanissa. Siinä runoilijoiden yhteisöä ohjaa perinteisen renga-runouden periaatteet (joista myöhemmin kehittyi haiku-runous) ja he luovat kollektiivisesti runoketjuja. Jokainen ketjun renga on itsenäinen kauneuden ilmentymä, mutta se myös linkittyy sitä edeltävän runoilijan rengaan ja määrittää sitä seuraavaa. Tätä periaatetta soveltaen Sandeep Bhagwatin (s. 1963) johtama kollektiivi luo yhteistyössä musiikillisten runojen ketjuja, joissa itsenäisinä ja yksittäisinä tyyneyden ja tutkiskelun hetkinä ilmenevät runot luovat ketjuuntuessaan mielikuvan ajan kulumisesta, nagorista.

Musiikin ajallisen jaksottumisen takana on 900-luvulta peräisin oleva runomuoto, jossa 5+7+5=17 yksikköä noudattava hokku-aloitussäkeistö saa 7+7=14 yksikköä pitkän vastauksen tsukeku-säkeistössä. Musiikillisia ketjuja luodaan siten, että 17 sekunnin ja sen kerrannaisten (34, 51, 68) pituisiin musiikillisiin pienoismuotoihin vastataan 14 (28, 42, 56) sekuntia kestävillä kokonaisuuksilla. Lisäksi rengarunouden sääntöjä noudattaen mukana on
aina viittaus vuodenaikaan ja sijaintiin, sekä erityinen yllättävä käänne. 

Vuodenaikaan viitataan ympäristön äänillä ja yllättävän käänteen keksiminen on muusikoiden kekseliäisyyden vastuulla. Jo 2.7. etävalmisteluilla käynnistyneen prosessin aluksi osallistujat ovat taltioineet
kännyköillään lyhyitä katkelmia elinympäristöstään, sitten äänittäneet näitä imitoivia musiikillisia fraaseja sekä kirjoittaneet muistiin alkuperäisten äänitapahtumien kuvaukset. 

Teknikoiksi ja muusikoiksi jakautuva luova kollektiivi työskentelee heinäkuun 6.–9. päivittäisen ohjelman mukaisesti samanaikaisesti sekä Berliinissä että Viitasaarella. Aamusessioissa klo 11–13 teknikot editoivat ja järjestävät edellisen päivän videomateriaalia sekä äänittävät muusikoiden yhdessä kehittelemän musiikillisen kaksiminuuttisen. Lounastauolla klo 13–15 paikallisesti luodut tallenteet editoidaan loppuun ja vaihdetaan kaupunkien välillä. Iltapäivällä klo 15–17 muusikot musisoivat toisesta kaupungista saamansa kaksiminuuttisen kanssa ja pidentävät sitä kahdella minuutilla, minkä teknikot jälleen äänittävät ja editoivat. Tulokset yhdistetään jokailtaisessa striimisessiossa klo 18–19 (YouTube), jossa näemme päivän tuloksena syntyneet musiikilliset ketjut, minkä jälkeen prosessista keskustellaan.

Prosessin lopuksi kokonaisuudesta syntyy kokonainen, verkossa lauantaina 10.7. klo 18–19 striimattava Nagori Rengakai -konsertti.

Viikon aikana tehdyt tallenteet on koottu tänne.


Tölöläb ja Ensemble Extrakte
Sounds Now logo
Goethe Institut logo
Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelmasta