Suomi
English

Rekisteriselosteet

Henkilötietolain (523/1999) 10. pykälän mukainen rekisteriseloste:

REKISTERINPITÄJÄ
Viitasaaren kesäakatemia ry
Y-tunnus: 0706642-4
Keskitie 10
44500 Jyväskylä

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja yhteystiedot:
Toiminnanjohtaja, puh. +358 40 564 5501, info@musiikinaika.org

Rekisterin nimi:
Kurssille hakeneiden ja kurssille osallistuvien rekisteri

Rekisterin pitämisen peruste:
Henkilö on hakenut tai osallistunut Viitasaaren kesäakatemia ry:n järjestämälle kurssille

Rekisterin käyttötarkoitus:
Rekisterillä hallinnoidaan kurssihakemuksia, laskutetaan osallistuvien kurssimaksut sekä tiedotetaan
kursseista ennen ja jälkeen osallistumisen.

Rekisterin sisältämät tiedot
Nimi, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika, puhelinnumero, kurssi jolle hakenut/osallistunut,
hakemuslomakkeen osoittamat CV-tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön itse täyttämä kurssihakemus

Tietojen luovutus
Viitasaaren kesäakatemia ry ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille lukuun ottamatta muita samalle
kurssille osallistuvia henkilöitä, mikäli käyttäjä on tähän suostumuksensa antanut. Sähköposti liitetään
yhdistyksen ylläpitämälle tiedotuslistalle, josta voi poistua oma-aloitteisesti.

Oikeuksien käyttäminen
Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tässä rekisteriselosteessa kuvattuun
tietokantaan.

Rekisterin suojaus
Kurssille hakijan ilmoittamat tiedot ovat käytössä kolmella Viitasaaren kesäakatemia ry:n työntekijällä
heidän tietokoneillaan sekä yhteisessä tiedostonjakojärjestelmässä. Tietokoneet on suojattu.

Kirjautuneiden poistaminen
Kurssille hakeneet ja osallistuneet poistetaan rekisteristä 5 vuoden jälkeen.